2020 10 24 Hon na Lišku

26.10.2020 Zhodnocení ozdravné liščí vycházky

Slovutné Lišky, ctění Lišáci, nezbedná Liščata i koedukované tlupy lesní zvěře.
Hruď má dme se pýchou nad umem a obratností jazyka, jímž mistrně, hbitě a obratně roztančili jste rýmy přítoků vltavských a vtesali je do veršů žertovných I poučných.
Do poezie zdařilo se vám vklučiti fotbal, Máj, Prymulu, rozepře rodinné, pijáctví, vodáctví, ekologii, Mikoláše Alše, Noční Můry, Polednici, rogaining, nová jména (Klotylda), absolutní rým, dentální hygienu  a další (pro pobavení mrkněte sem).
Nezhyne národ náš, neb tvořivost a vtip vždy zvítězí nad tupostí a mrzoutstvím.

Leč výtka malá jest zcela na místě, by Jára v hrobě se příště obraceti nemusel. Hry psané i hrané jest nutno napříště lépe prostudovat a znalosti z nich patřičně utužit.
Zejména rodičovstvo příkladu by si vzíti mělo z Cimrmanovy hry o výpravě do Afriky od velkého českého nizšího šlechtice barona Ludwiga Úvalského von Úvaly u Prahy. Ten přikladně a lapidárně v gondole vzducholodi vyjádřil svůj vřelý cit k nejbližším: „Jak je krásné míti svou rodinu takhle hluboko pod sebou“.
Taktéž myšlenkám učenců jest třeba se věnovat a nevkládat omylem v hrtan jinak tak jistě vyznačných osobností (jako kupřikladu Albertu Einsteinovi) do úst citáty první kategorie (jako kupříkladu „Každé zbytečné slovo je zbytečné“) a jest je ponechat ve vlastnictví myslitelů pravých (jako kupřikladu Járovi Cimrmanovi).

Nejpomazanější dvojící Lišáků za rok 2020 se stávají Balkónové Včely (Lucka Trdá a Vašek Klomínský). Až na Cimrmanovu kontrolu č.19 donesly do úlu všechny květinky. Snůška za odpovědi jim ale přinesla privilégium pořádat příští ročník Honu na Lišku. Gratulujeme !

O pouhých 5 pohodových bodů za nimi se zjevil tým Pohoďáci (Zuzka a Vláďa Nehasilovi). Bronz bere taťka se synem Honza a Albert Řezáč.
Na Cimrmanem nejoblíbenějším čtvrtém místě (Jára tvrdil, že trefit se do čvrtého místa je daleko složitější než vyhrát) se umístili „Sušenky a lívance“ (Pavlína Pecoldová a Dan Dvořáček).
Zeleninové páté místo pak obsadily „Kedlubny“ (Andrea Hokrová, Pavel Hokr).
Je až těžko uvěřitelné, že těchto 5 prvních týmů se vešlo do rozpětí pouhých 63 bodů, což při vítězném počtu bodů 1285 ukazuje jak bylo lišácké čelo vyrovnané.

Taktéž Liščata ve skupinách předškoláků i školáků dosahovala pozoruhodných výsledků a ani liščí zelené oči je nedradily od smýčení v norách.

Na závěr ještě jeden citát od autora, kterého snad ani nemusím jmenovat:
„Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá !“
a současně i verše od týmu Bezchybná navigace:

“Hledám, sháním kontroly, vztekle běhám po lese,
Nemohu si vzpomenout na princezny, na lezce.
Hynku, Viléme, Martine,
V Berounce či Sázavě utopím vás – to vás nemine!”

Co víc si můžeme přát, že ? 😊

Tož díky všem a Lišáctví zdar !

P.S. Odkaz na výsledky jsem poslal po Emilovi. Nedostalo-li se k vám, ozvěte se.

Předání putovních trofejí a odměny nejlepším týmům uskutečníme na individualních ceremoniálech.

 

 

Info 22.10.2020:
Situace s breberkami se přiostřila a tak, abychom neporušovali současná nařízení, tradiční Liščí závod rušíme a nahrazujeme ozdravnou procházkou v přirodě na posílení imunity. Proto mějte v patrnosti tyto body:

 1. Liška není žádný organizovaný závod, pouze ozdravná procházka přírodou s plněním úkolů na povzbuzení mysli.
 2. Procházejte se maximálně ve dvou či v rodinných skupinách. Pokud vám chybí parťák, na procházku můžete vyrazit i jednotlivě.
 3. Přijeďte přibližně na čas, ať se nesrocujete. Parkujte rozumně, ať nezaberete mnoho místa a neblokujete místní.
 4. Výdej map, popisů a průkazu budou samoobslužné:
  – přijedete přibližně na čas uvedený na webu,
  jeden z týmu si vyzvedne z připravené bedny mapu, průkaz a popis kontrol
  – do kasičky vhodí dobrovolné startovné (doporučené na tým: 150,- dospělí, 80,- děcka, mějte připravené drobné)
  – vyplníte průkaz (jména) a až budete připraveni i startovní čas (měl by být pár minut po čase uvedeném na webu)
  – po oběhnutí Lišky si sami zapíšete cílový čas a průkaz hodíte do bedny. V připadě, že v cili již nikdo nebude, průkaz oskenujete z obou stran a pošlete emailem.
 5. Nebude vyhlášení. Možná uděláme v neděli večer virtuální přes Microsoft Teams :-)
    Ceny a putovní Lišku se sudem předáme později.
 6. Děti maji doporučený začátek od 10:00. Prosím přijíždějte co nejblíže k času uvedeném na webu.
 7. Hospoda bude mít otevřené okénko od 12:00 do 16:30 ale pouze pro nákup nápojů, maximálně nějaká polévka. Vemte si svačinu s sebou.
Pravidla dospělé Lišky:
Časový limit 5h, za započatou minutu přes -10b.
Kontroly, které se značí voskovkou mají různý počet bodů (najdete v popisu kontrol i na průkazu).
Liška s otázkami (pokud není dáno popisem na místě) je obvykle do 10m od kontroly. Maximální počet bodů, které můžete dostat za správné dopovědi je také uveden s popisem kontrol.
2 kontroly jsou slanění, jedna na slacklině a pár jich je na stromě.
Lišky s otázkami jsou ale vždy rozumně přístupné, tak aby i nelezci mohli plnit úkol (pokud se na to necítíte, nelezte na strom, nebo na skály).
Většina Lišek s otázkami má “trhací” verze, tj. utrhněte si jeden papírek. Cestou na další kontrolu můžete vymýšlet odpovědi.
Lišku s otázkami vždy vracejte na původní místo.
Po cestě můžete narazit na dětské kontroly (nechte je prosím dětem i když se vám budou líbit)

 

Pravidla dětské Lišky:
Okruh po turistických značkách podle mapy s odbočkou na Liščí oči. Po trase bude na viditelných místech 8 kontrol na kterých budete plnit úkoly – zapisujte do průkazu. Na některých kontrolách jsou dvě kategorie: školáci a předškoláci (vyberte si úkol z kategorie, kam patřite). Jedna kontrola (označená v mapě kolečkem) vám pomůže, jak se dostat ke kontrole 8. 
Průkaz i mapu si samooblužně vyzvedne jeden z týmu. Doplníte jména a název týmu. Až budete připraveni, sami se odstartujete – napište si čas startu do průkazu. Po doběhu zapište cílový čas a odevzdejte průkaz do bedny. Pokud v cíli nikdo nebude, oskenujte průkaz a pošlete mailem.
Jedna kontrola je společná s dospělou Liškou – otázky pro dospělé neberte.

 

 

 

Pozvánka:

Motto:  “Správný Lišák je chytrý jak liška, dobře se orientuje v terénu a  mapa je jeho kamarád. Navíc je společenský a tuze se těší na bloudění v tlupě dvou a více”

Na vědomost se dává všem Liškám, Lišákům, Liščatům, jakož i jiné havěti, že

48. ročník Honu na Lišku

konati se bude v sobotu dne 24.října 2020.

Registrace otevřena bude od 8:30 v hospodě Pod Houskou

Honci dospělí od hodiny deváté postupně vypuštěni budou po družstvech, jenž minimálně 2 párů noh míti musí.

Liščat čas ku zdolání trati dětské pak nastane od hodiny desáté dopolední. Apelujeme, že trasa Liščat určena jest pro děcka málá do věku maximálně jedné dekády, či pro děcka menší v doprovodu rodičů.

Jelikož šmírování lišek v doupatech a skalách odehrávati se bude, pomůcek následujících pro plnění úkolů na družstvo dospělých hbité jest požadováno:

–          1x sedák horolezecký, 1x zamykací karabina, 1x smyce, 1x osma či jiné slaňovadlo   (lození neplatí pro děcka)

–           jest budou kontroly některé obohaceny o snadné lození po sosnách či haluzích rozsochatých. Pro vyznavače technik zabezpečovacích, jenž jištění zbožňují, jest možno i k tomuto náčiní si s sebou vzíti (kupříkladu lano).

–          Jest umožněno těm, jimž lození ve výškách neštimuje a vybavením tímto nedisponují, odlovu lišek se taktéž zúčastniti. Místa technik lozičských požadujících (i stromových) v mapě zakreslena předem budou a  tím jest možnost hrátkám vzdušným se vyhnouti a um svůj na kontroly jiné koncentrovati. Avšak otázky liščí plniti na těchto kontrolách umožněno bude. U kontrol těchto opáčně se to chystá. Liška viditelná a jednoduše vyznačena bude a brk ku označení průkazu bude na místě, kde úsilí jest nutno podat.

Dále tlomok honců nesmí postrádati:

–          tužku psací a vlhkosti odolávající, pergamen

Nástroje a pomůcky doporučené:

–          růžice magnetická ku severu vždy mířící

–          svačina vydatná a lektvar posilující

–          obal nepromokavý na mapu a průkaz sedící

Nástroje a pomůcky zapovězené:

–          mobilní přístroje povoleny jen ve vypnutém stavu a ku přivolání pomoci

–          přistroje fotografické jakož i jiná zařízení záznamová nesmí býti použita pro plnění úkolů

Honcovné ku klání opravňující jest stanoveno na 150 zlatých na hlídku. Děcka a vojsko 80 zlatek za bandu či rotu.

V útrobách restaurace útulné se pak zdržte konzumace jídel a lektvarů dovezených a raději od šenkýřky vlídné žádejte krmě lahodné a nápoje osvěžující. V přihlášce pak udejte i počet krmí jež hodláte v hopodě pozříti. Jest to informace pro šenkýřku by řádně spíž a kuchtíky připravila.

Uzávěrka desek startovních jest stanovena na dobu klekání o půlnoci měsíce října dne dvacátéhoprvního. Opozdilci v hvozd liščí taktéž vpuštěni budou, leč státi se může, že pergamen s doupaty zakreslenými nemusí být čerstvý či barevně vyzdoben.

Na  čestné zápolení se těší

Hynek, Martin a Radka

  včetně
kokořínského oddílu přírodních sportů “Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech”