2012 10 20 Hon na Lišku

Množství honců orientačních sešlo se  v country ranči bosyňském o mlhavé sobotě 20. října 2012.

V lese kolem Harasova na ně číhalo 24 zašitých lišek a jiné vypečené úkoly. Asi nejoblíbenějším bylo oboustranné pexeso, kde mnoho z vás mělo problémy zpracovat instrukce (patrně z důvodu kyslíkového dluhu po zdolání strmého svahu). Šlo o to jen si správně a přesně zorganizovat práci a ne jen zmateně pobíhat a halekat na sebe popisy obrázků. Např.: “Mám kukuřici s ořechem !”, je nedostatečná informace, neb ořechy byly jak lískové tak vlašské :-).

Oblíbená byla i azimutová kontrola. Zde se podařil “husarský” kousek vítězné dvojici Janě s Viktorem. Po správném spočítání azimutu 240 stupňů se dle své “profesionální” palcové buzoly s dílky od 0 do 36 (ovšem značenými PROTI směru hodinových ručiček) vydali hledat strom někam do polí na jihovýchod.

V testu liščích znalostí někteří překvapili a jiní také překvapili. To, že poslední Přemyslovec nebyl ani Jiří z Poděbrad, ani Přemysl Otakar II. by se dalo možná přehlédnout, ale že někdo nezná autora citátu: ”Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá”, je neomluvitelné a proto volám: “Hanba, hanba, hanba!”. Poučením jest, že je třeba více osvěty a více akcí na podporu našeho navzdory největšího Čecha Járy Cimrmana.

Kromě dospělých honců lišek vyrazil do lesa po fáborcích i úctyhodný počet týmů dětských liščat (12 družstev). I je čekaly lišky a otázky s nimiž si hravě poradili.

Před večerním vyhlášením vitězů, na který vítězové nedorazili (opět hanba), proběhlo ocenění největšího křiklouna Honu na Lišku 2012. Budiž mu po právo přiznáno, že je jeho inzultační jek hned při dopolední registraci, měl své opodstatnění. Abych šetřil naše lesy, vytiskl jsem popisy kontrol v poněkud menším měřítku, než bylo pro oči zrakuslabších příhodné. Tímto se všem postiženým omlouvám a slibuji, že na příští Lišce, budu-li ji ještě někdy pořádat, přidám několik speciálních hmatových kontrol inspirovaných panem Breillem. Karlovi jsem se revanšoval za jeho hlasitý projev cenou masky Myšáka Zoro Mstitele, kterou si musel hned v sále vyzkoušet  :http://jasondrson.rajce.idnes.cz/2012_10_20_Hon_na_Lisku/#2012_Hon_na_LIsku_41.jpg

Nutno ještě poznamenati, že během večerního bujarého veselí dostal Karel od majitele ranče Bobra ještě jednu doživotní přezdívku: za sombéro a pěstěný vous mu od 20.10.2012 21:23:13 přináleží titul: “Kalvéra lupič mexický a arizonský”:

http://jasondrson.rajce.idnes.cz/2012_10_20_Hon_na_Lisku/#2012_Hon_na_LIsku_82.jpg

Sic velké množství lidí k večeru odjelo, zdravé jádro složené především z organizátorů a jejich nejvěrnějších rozpoutalo na parketu přehlídku umu a české lidové tvořivosti. K údivu samotné kapely dokázali všichni, posilněni mnoha korbely Holby, pohotově a svěže reagovat na rytmy ze všech světových zdrojů taneční hudby. Když se do kolektivu přidala i obsluha ranče U Bobra s taneční akrobatickou kreací “židle”, bylo jasné, že večírek se vydařil (dle dochovaných zpráv prý poslední účastnící Lišky odcházeli na vlak do Mšena kolem 4. ráno).

Na závěr nutno poděkovat všem kteří se na jubilejní 40. Lišce podíleli :

  • mé drahé sestře Radce, jež trať pro honce dětské připravila a šiky jejich organizovala
  • mé drahé Lidce, jež výpočetní středisko řídila a data pečlivě zpracovávala
  • parťákovi Martinovi, jež trať vzdušnou připravil a na bezpečnost vaší celou dobu dbal
  • pomocníkům Radce, Vydrákovi a Jardovi, kteří ochotně v návalu největším s vyhodnocováním průkazů pomohli a tím k včasnému vyhlášení přispěli
  • výbornému kreslíři Petru Ďoubalíkovi (http://www.douba.cz/), jenž nám poskytl své “Pižďuchy”na diplomy: (http://jasondrson.rajce.idnes.cz/2012_10_20_Hon_na_Lisku/#Liska_2012.jpg). Vězte, že Ďouba byl také organizátorem legendárního “Závodu Zkušených”, jenž nás před lety inspiroval k pořádání Jasoně Drsoně http://www.jason-drson.com/.

Do vašich nor vás zdraví Hynek, co Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech.

Fotky:

http://jasondrson.rajce.idnes.cz/2012_10_20_Hon_na_Lisku/

Výsledky:

http://rac.xf.cz/

Podrobné výsledky:

http://www.jason-drson.com/akce/2012%2010%20Hon%20na%20Lisku/Liska%202012%20vysledky%20web.pdf

Výsledky dětská Liška:

http://www.jason-drson.com/akce/2012%2010%20Hon%20na%20Lisku/Liska%20detska%202012%20vysledky%20web.pdf

Otázky na kontrolách:

http://www.jason-drson.com/akce/2012%2010%20Hon%20na%20Lisku/Liska%20otazky%20s%20cisly.pdf

Správné odpovědi na otázky :

http://www.jason-drson.com/akce/2012%2010%20Hon%20na%20Lisku/Hon%20na%20Lisku%20spravne%20odpovedi.pdf