2023 10 19 Ďáblická Bludička

Ďáblická Bludička, čtvrtek 19.10.2023, 19.nočník 

Zhodnocení:
50 bludičů a bludiček (z toho 3 DNF)
21 kontrol roznesených (z toho dvě blikající)
1 běžec s IKEA taškou naplněnou psem
1 Schrödingerova kočka
1 zapomenutý dámský kabátek a stylové lodičky – majiteli, ozvi se

Blahopřejeme všem doběhnuvším, že svým demonstrativním úsílím uctili slávu našich velikánů. Jsme rádi, že jste si na vlastní oči mohli během proběhu vyzkoušet i světově proslulý Cimrmanův pokus “fotonová past” (největší ohlas vzbudil na Litoměřicku). Cimrman totiž zveřejnil tehdy naprosto odmítanou (dalo by se říci až nestravitelnou) myšlenku, že světlo se ohýbá, pokud se dostane do blízkosti hmotných předmětů.
Z pevného bodu Cimrman zaměřil místo, kam ve směru těsně pod obzorem, umístil světlo svého kahanu.  Domníval se, že zvýšením hmoty na nejvyšším místě horizontu dosáhne ohybu světla a tím i důkazu své teorie. K posměchu jiných vědců, včetně Vojty Náprstka, upocený Cimrman nosil do předem vykopaných jam na vyměřeném horizontu olověné ingoty, železné tyče i kamenné menhiry z nedaleké skládky v Chabrech. Ano, tušíte správně, že ono místo se nacházelo právě mezi světelným bodem A a B. Zatímco na bod A jste si během z pozorovacího bodu 5 (alespoň někteří, co se nechali nachytat) zkušeně ověřili, že paprsek zmizí pokud zaběhnete přiliš pod obzor, z bodu A jste si mohli ověřit, že světlo se zase tolik neláme a tudiž je třeba do horizontu mezi bod A a B nanosit více hmotného materiálu, aby se paprsek přiohnul. Jinými slovy, pokračovat v díle, kde Cimrman už neměl dost sil.
A o to by nám mělo jít především.
Podezřelou z neúspěšného pokusu ohybu světla je i Schrödingerova kočka, kterou několik účastníků údajně spatřilo na poli nedaleko obzoru, jak hrabe v zemi. Jelikož doběhla se všemi kontrolami kromě světelných (zelené světlo kočku děsí), jistě vzhledem ke své superpozici v kvantovém světě, neměla dle našeho názoru čas na nějakou sabotáž.

Díky Evičce za pomoc ve výpočetním středisku a Ivaně za páteční sběr kontrol.
Eko sáčky na ovoce a zeleninu, věnoval O-Pérák, výrobce nejlepších čelovek na světě Lucifer. Díky!

Do vašich brlohů vás zdraví
Hynek

Výsledky Bludičky 2023

Pár fotek zde

 

Pozvánka:

Zveme všechny příznivce teorie Externismu, aby demonstrativním nočním orientačním během Ďáblickým hájem podpořili vědeckou studii Járy Cimrmana, která se až na některé vyjímky setkala v odborných kruzích se závistivým odporem. Zároveň uctěme 86. výročí od úmrtí Cimrmanova kolegy a přítele Ernesta Rutherforda, který se dlouhodobě zabýval radioaktivním zářením a který nikdy veřejně neodsoudil žádnou z Cimrmanových teorií. Právě cimrmanův Externismus byl pro Rutherforda záchranným lanem v době, kdy na něj přišla tvůrčí krize. Nedokázal totiž své objevy sloučit s tehdy panující představou, že atom je nedělitelný a ve tvaru koule. Cimrman, jenž tou dobou již v chápání modelu atomu osahával kvantou mechaniku, a který znal Ernesta od společných studií na novozélandské Canterbury College, věděl, že musí s vysvětlováním své převratné teorie na poněkud pomaleji chápajícího Rutherforda velmi opatrně. Proto Ernesta pozval na nedělní fotbalový zápas. V poločasu utkání, kdy v agresivněji pojatém novozélandském fotbalu, byla již polovina z obou hrajících mužstev vyloučena (čili se rozpadla) ukázal, jak chápat laboratorně zkoumané radioaktivní záření alfa a beta. Po několika Cimrmanových didaktických pokusech vysvětlit Rutherfordovi základy kvantové mechaniky se Cimrman vzdal dalšího výkladu, a doporučil, ať se Ernest raději drží při zemi či kolem slunce. Poté mu na tácek od párku nakreslil snadněji pochopitelný planetární model atomu. Rutherford radostí zaplesal a tento lapidární náčrtek rozvinul. V roce 1908 za něj obdržel Nobelovu cenu. Cimrmanovi bylo stydno, že Ernestovi tento zkreslený a nesprávný model vnutil, a proto se nijak nesnažil o uznání spoluautorství. Trvalo ještě několik let, než uzrála doba, aby Cimrmanova kvantovka došla pochopení. Nebylo to však ani tehdy jednoduché. Cimrmanova hlavní teze Externismu říká, že kdykoliv se v průběhu poznávacího procesu pokoušíme dostat blíže k nějakému předmětu, nutně nakonec dosáhneme místa, kde předmět není. Proto tedy na konci každého poznávacího procesu nevíme nic, ale víme to přesně. Logický závěr potom zní: „Víme vše: nevíme nic.“ Tímto se Cimrman snažil vědeckému světu vysvětlit, jak funguje chápání obalu jádra atomu. Jediným vědcem, který se k Cimrmanovi opovržlivě nepostavil zády, byl mladičký Erwin Schrödinger. Hned si s ním začal dopisovat. Nadšený Cimrman mu ve více než ročním korespondenčním styku vysvětlil své teoretické i praktické závěry. Na důkaz přátelství i jako didaktickou pomůcku k vysvětlení svých teorií poté Erwinovi poslal vlněný svetr a svou dlouhosrstou kočku. Zahalen ve vlněném svetru a s předoucí kočkou v náručí pak v roce 1925 Erwin představuje vlnovou pohybovou nerelativistickou kvantovou teorii, tzv. Schrödingerovu rovnici, popisující vlnové funkce částice. O osm let později za ní Schrödinger dostává Nobelovu cenu. K vytěžení Cimrmanových nápadů došlo i v případě darované kočky, po které Schrödinger pojmenoval slavný pokus o interpretaci přechodu mezi makro a mikro světem. Cimrman však nezahořkl a věděl, že na poli vědy je stále obrovský prostor jak pomocí jiným, k slavným objevům. Vrhl se tedy na polní částice. Vidíme tak Cimrmana, jak se svým typicky zasněným pohledem a se vztyčeným ukazovákem kyne světu s dnes již notoricky známým epitafem: “Temná budoucnost patří hmotě a energii”. Ale o tom zas někdy příště.

O CO JDE:

Během či chůzí se můžete pobavit blouděním v háji, hledáním něčeho ve tmě, v lese, v díře, v jámě ďáblově, v rýze, v hustniku, v pelechu bezdomovce, za hromadou dřeva, na skále či v rybníčku a současně oslavit i slavné externisty Járu, Ernesta i Erwina.

KDY: v čtvrtek 19.10.2023, start otevřen od 18:00 do 19:30

KDE: restaurace Na Mělnické v Ďáblicích (naproti hřbitovu). Restaurace se nachází na rozhraní ulic Ořechová a Ďáblická: GPS: [50°8’4.707″N, 14°28’39.846″E].

Odkaz na mapu: ZDE

 JAK se tam dostat ?: Dostanete se tam bud pěšky od metra Ladví (1,5km), nebo Střížkov (1km), tramvají (10) nebo autobusy (103, 183, 368, 369, 368, 348).

CO TAM ? : Kromě smýčení lesa a hustníků, restaurace Na Mělnické čepuje Gambrinus 10, a Plzeň 12. Je zde i bohatý výběr minutek, tak ne, abyste se naprali předem.

CO S SEBOU ? : S sebou si vemte: čelovku, svítilnu či kahan, buzolu či kompas, tužku (ta se taky šikne), oblečení a ozutí dle počasí, drobné na pivo. Mapa (formát A4) nebude vodovzdorně upravena, a proto si vemte futrálek.

Startovné: dobrovolné (víc než 40,- mi nedávejte, nechci se dostat mezi tu bohatou pakáž)

Vemte si pevné nohavice! Ostružíní je v Ďábličáku výživné.

Pravidla :
Budou ještě upřesněna na startu a pár dní předem zde – sledujte web.

Po příchodu do restaurace si NEJDŘÍVE vyberte na připraveném formuláři (na kulečníkovém stole) volné startovní číslo se startovním časem (odstup 1 minuta).  Do formuláře připište své ctěné jméno, a zapamatujte si startovní číslo a startovní čas.

Poté se vedle v místnosti zaregistrujte (hlašte příjmení jméno a startovní číslo).

Dostanete průkazku se startovním číslem do které vyplňte jméno a startovní čas.

Minutu před startem buďte u časomíry s připravenou průkazkou ke kontrole.

Startujte se se sami (přepokládáme fair play) a v okamžiku startu (čas na průkazu) si berte i mapu (né předem).

Ražení voskovkou, která je na stuze poblíž reflexní tyčky. Případní oblepovači, lepte izolepu jen z jedné strany (té druhé bez chlívečků samozřejmě …).

Po doběhu si sami sami napište doběhový čas do průkazu (dle časomíry na stole) a průkaz odevzdejte.

Hodnocení : Není časový limit. Rozhoduje počet kontrol a při shodě pak čas.

Délka trasy : těžko říct, ale asi okolo 7 km, letos není časový limit, ale po 22:30 si to měříte sami

Přihlášky : přes google formulář: LINK (jednoduše připište jméno příjmení a email), nebo nouzově na email hyneku(uzenáč)seznam.cz do 17.10.2023 23:30 SEC, nebo do naplnění limitu bludičů. Poté jen po individuální domluvě a s dárky pro pořadatele. Těm, co přihlášku nepošlou hrozí, že buď dostanou použitou mapu od doběhnuvšího bloudila, nebo se na ně budu zlobit (případně obojí). Každopádně maximální počet účastníků je 60, hlašte se včas. Pro ty (ta děvčata), kteří (která) se strachují o svou počestnost, je dovoleno vyraziti i ve dvou.

Seznam přihlášených: ZDE

Za organizační team Hynek (602 114 407)