2018 10 20 Hon na Lišku

Výsledky a zhodnocení

Výsledky dospělá Liška

Výsledky dětská Liška

Otázky a odpovědi dospělá Liška

Foto

Video

Budiž pochválení všichni, kteří odlovu Lišek v  počasí krásném a padajícím listí protkaném se se ctí a odvahou zúčastnili. Taktéž početný houf Liščat nutno vychváliti, neb čas budoucí žádá si omlazení ansámblu honců i organizátorů.
Proto nás těší, že omladina opanovala bednu velkých Lišek a dvojnásob těší, že všechny tři dvojice byly gendrově pěkně vyvážené. Vítězi a tudíž držci pochodně Liščí pro ročník 47. nadcházející staliž se smíšený páreček JanDa, Jana Jíchová a David Outrata (1079 bodů). Za ním v závěsu Pavlína Pecoldová a Dan Dvořáček (1053b) a Mirka Palůchová s Adamem Blšťákem (996b). Nejvíce bodů (1210b) a zároveň jako jediný, který prosmýčil všechny liščí kontroly byl sólový lovec Tomáš Vaněk, který se na vlastní žádost vyřadil z hodnocení družstev.
Nejlepší poměr správných odpovědí k celkovému počtu nasbíraných bodů dosáhlo družstvo Hamaro (61%).

Poděkování patří všem, kteří ruku ke zdárnému pořádání přiložili:

Martin jenž kontroly lozičské připravil a pečlivě postavil.
Radka K. jenž Lišku dětskou vymyslela a s havětí drobnou se po dobou klání zaobírala.
Radka Š. jenž otázek většinu připravila a okem bystrým průkazy hodnotila.
Saša jenž taktéž zrakem bystrým dbal by průkazy vaše řádně porovnány byly a rukou pomocnou ku dětské Lišce přiložil.
Liduška a Hostivít, kteří za večerů dlouhých trpělivé korálek po korálku medaile liščí pro vás skládali.

Do vašich brlohů vás zdraví

Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech

 

Poslední pokyny pro registraci na startu a pravidla:
Po příchodu do restaurace v ATC kempu proveďte úkony v následujícím pořadí:
1. Vyberte si startovní čas na formuláři (A3 na stole či poblíž)a zapište do něj název družstva plus svoje jména
2. Zapamatujte si startovní číslo z formuláře a čas startu
3. Zaregistrujte se a zaplaťte startovné. Dostanete startovní průkaz (A4) a popisy kontrol.
4. Na startovní průkaz doplňte vaše jména a čas startu
8. Asi minutu před startem se dostavte k časomíře (tam dostanete mapu)

Nezapomeňte na povinné vybavení.

Pravidla dospělá Liška:
Scorelauf (volné pořadí sběru kontrol) s limitem 5 hodin. Rozhoduje počet bodů při shodě pak čas.
Bodové ohodnocení (jak kontrol tak i otázek) je na průkazce a na popisu kontrol.
Kontroly č.1-9 jsou za 20b, kontroly č.10-20 za 40b.
Za příchod přes 1min = -10bodů (nad 30min DISK)
Kontrola se razí voskovkou křížkem do políčka.
Otázky (pokud není popsáno na kontrole) se nachází do cca 10m od kontroly.
Většina kontrol je s možností vzít si jeden papírek s otázkami (je jich tam dost) a luštit po cestě, nebo někde v klidu. Na každé Lišce s je také jedna A4 s otázkami většími písmeny. Tato A4 je pro slabozraké, kteří nepřečtou “trhací otázky”. Tuto A4 nechte na místě.
Prosím vždy vracejte Lišku s otázkami na své místo.

Na trase jsou tři „lezecké“ kontroly 13,15,19 (označeno v mapě „lez“), kde budete potřebovat lezecké vybavení (slanění či jištění při přelézání).
Dále jsou na trase dvě kontroly 10,14 na stromech (označeno v mapě „str“).
U lezeckých a stromových kontrol jsou otázky na viditelných místech bez nutnosti lézt na strom či používat sedák. Tudíž je možnost plnit otázky pro ty, co nemají vybavení, nebo nechtějí šplhat po stromě.

Pravidla dětská Liška:
Okruh po značené tur. značce (okružní červenobílá kolem kempu). Začínáte u dětského hřiště dole v kempu (v mapě označeno hvězdičkou). Jdětě po směru hodinových ručiček !!
Po cestě bude celkem 6 kontrol. Kontroly nejsou označeny v mapě, ale jsou jasně viditelné z cesty. Kontroly se věnují určitému příběhu. Otázky k příběhu dostanete až v cíli (restaurace). Dobře si vše zapamatujte. Nesmí se používat žádné fotografické zařízení ani jiné záznamové zařízení (pouze hlava).

 

Trať se uzavírá pro všechny v 16:00.

 

Pozvánka:

Motto:  “Správný Lišák je chytrý jak liška, dobře se orientuje v terénu a  mapa je jeho kamarád. Navíc je společenský a tuze se těší na bloudění v tlupě dvou a více”

Na vědomost se dává všem Liškám, Lišákům, Liščatům, jakož i jiné havěti, že

46. ročník Honu na Lišku

konati se bude v sobotu dne 20.října 2018.

Registrace otevřena bude od 9:00 v restauraci v kempu ATC Kokořín v kokořínském dole

Honci dospělí od hodiny deváté postupně vypuštěni budou po družstvech, jenž minimálně 2 párů noh míti musí.

Liščat čas ku zdolání trati dětské pak nastane od hodiny desáté dopolední. Apelujeme, že trasa Liščat určena jest pro děcka málá do věku maximálně jedné dekády, či pro děcka menší v doprovodu rodičů.

Jelikož šmírování lišek v doupatech a skalách odehrávati se bude, pomůcek následujících pro plnění úkolů na družstvo dospělých hbité jest požadováno:

–          1x sedák horolezecký, 1x zamykací karabina, 1x smyce, 1x osma či jiné slaňovadlo   (lození neplatí pro děcka)

–           jest budou kontroly některé obohaceny o snadné lození po sosnách či haluzích rozsochatých. Pro vyznavače technik zabezpečovacích, jenž jištění zbožňují, jest možno i k tomuto náčiní si s sebou vzíti (kupříkladu lano).

–          Jest umožněno těm, jimž lození ve výškách neštimuje a vybavením tímto nedisponují, odlovu lišek se taktéž zúčastniti. Místa technik lozičských požadujících (i stromových) v mapě zakreslena předem budou a  tím jest možnost hrátkám vzdušným se vyhnouti a um svůj na kontroly jiné koncentrovati. Avšak otázky liščí plniti na těchto kontrolách umožněno bude. U kontrol těchto opáčně se to chystá. Liška viditelná a jednoduše vyznačena bude a brk ku označení průkazu bude na místě, kde úsilí jest nutno podat.

Dále tlomok honců nesmí postrádati:

–          tužku psací a vlhkosti odolávající, pergamen

Nástroje a pomůcky doporučené:

–          růžice magnetická ku severu vždy mířící

–          svačina vydatná a lektvar posilující

–          obal nepromokavý na mapu a průkaz sedící

Nástroje a pomůcky zapovězené:

–          mobilní přístroje povoleny jen ve vypnutém stavu a ku přivolání pomoci

–          přistroje fotografické jakož i jiná zařízení záznamová nesmí býti použita pro plnění úkolů

Honcovné ku klání opravňující jest stanoveno na 50 zlatých na hlavu. Děcka a vojsko polovic.

Za parkování ořů plechových bude pak hospodářem kempu požadováno všímné dle listiny platební kempem vydané.

V útrobách restaurace útulné se pak zdržte konzumace jídel a lektvarů dovezených a raději od šenkýřky vlídné žádejte krmě lahodné a nápoje osvěžující.

Přihlášky vyškrabujte v desku internetovou jež nalinkována jest ZDE.

Listina přihlášených ZDE.

Uzávěrka desek startovních jest stanovena na dobu klekání o půlnoci měsíce října dne sedumnáctého. Opozdilci v hvozd liščí taktéž vpuštěni budou, leč státi se může, že pergamen s doupaty zakreslenými nemusí být čerstvý či barevně vyzdoben.

Na  čestné zápolení se těší

Hynek, Martin a Radka

  včetně
kokořínského oddílu přírodních sportů “Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech”